Kostel Jana Husa a Jeronýma Pražského
CÍRKEV  ČESKOSLOVENSKÁ  HUSITSKÁ  V  MIROVICÍCH

Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. (Janovo evangelium 6,53)