Kostel Jana Husa a Jeronýma Pražského
CÍRKEV  ČESKOSLOVENSKÁ  HUSITSKÁ  V  MIROVICÍCH

Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne.

Mistr Jan Hus