Modlitba Padre Pia

15.09.2017

Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, abych na Tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno Tě opouštím. Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal tak často.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi chybí horlivost. Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi chybí horlivost. Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi mé světlo a bez Tebe se topím v temnotách. Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli. Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi toužím milovat Tě a být ve Tvé společnosti. Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li, abych Ti byl věrný. Zůstaň se mnou, Pane,neboť má duše, ač ubohá, touží být pro Tebe místem útěchy a hnízdem lásky.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil - můj život plyne a blíží se smrt, soud a věčnost. Je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát na cestě.

K tomu potřebuji Tebe.