Články
Aktuality, pozvánky a zamyšlení

Každé pondělí se scházíme k bohoslužbám nemocných. Při liturgii prosíme nejen za uzdravení, ale také sílu a naději pro všechny, kteří nemocné doprovázejí. Bohoslužby začínají v 18. hodin.

Dnes jsme tu my i oni, jsme tu společně. My věrní živí, i věrní zesnulý.

Národní slavnost s požehnáním nově vysazeným stromům u Mirovického husitského kostela. Slavnosti se zúčastní plzeňský biskup Filip a další hosté.

Přijmout to nejslabší v sobě vyžaduje tu největší odvahu a sílu. Snadné je odsoudit, zavrhnout, nebo zakopat velmi hluboko, a ještě lehčí je odsuzovat a zvrhovat vše u druhých lidí.
Tak vidím i to, co říká Ježíš o maličkých: "Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou...

Znamením mládí je radost a odvaha vydat se na cesty. Vy jste dnes přijeli do Českých Budějovic. A jak se praví ve hře Záskok, právě zde by chtěl žít každý. Radost, smích a odvaha, podle toho poznáme mládí. A tak je docela jedno jaký je uveden váš rok narození v občance. Jsem rád, že církev má i taková setkání, která...