Články
Aktuality, pozvánky a zamyšlení

Od května se pravidelné bohoslužby za nemocné konají v kostele vždy od 18. hodin. Tak jako v předchozích měsících i nyní bude možno přijmout svátost pomazání nemocných nebo zanechat konkrétní přímluvu za nemocné z okruhu vaší rodiny či přátel. Stačí předem napsat na adresu profarnosti@gmail.com . Pokoj a dobro.

V pondělí 30. dubna jsme se setkali pod širým nebem. V chrámu přírody jak to krásně nazvala jedna naše sestra. Modlili jsme se za nemocné, přijímali chléb a víno, byli jsme spolu. Pokud si chcete prohlédnout fotografie z tohoto nádherného dne, pak stačí posouvat a dívat se. Bohu i vám díky.

Srdečně zveme všechny naše přátele, známé i zvědavé na setkání ekumenického společenství Těla a Krve Páně, které se uskuteční poslední dubnový den - v pondělí 30.4. od 12. hodin. Na programu je nejen společný oběd (vaří bratr Martin), ale také výlet do lomu, bohoslužba pod širým nebem, oheň a další.

Milí přátelé, sestry a bratři. Děkujeme všem, kteří spolu s námi vstoupili do tajemství Velkých nocí, které jsme společně prožívali v našem kostele. Od Zeleného čtvrtku do Velikonočního pondělí, kdy jsme měli bohoslužbu za nemocné prošlo naším kostelíčkem opravdu mnoho lidí, někteří zde i přenocovali a s mnohými jsme si mohli popovídat, sdílet své...

Do konce dubna si můžete v našem kostele prohlédnout výstavu fotografií "Vstát z popela" zachycující první okamžiky po zničení kostela požárem v roce 2015. Fotografie jsou dílem Eugena Kukly, Karla Cudlína a Jana Vávry.

Každé pondělí se od začátku února konají v mirovickém husitském kostele tzv. bohoslužby za nemocné. V přímluvách se modlíme za konkrétní lidi, kteří trpí nemocí těla či duše. Vedle silných příběhů, kdy došlo i k několika uzdravením, ale také neustáváme v prosbách za ty, kde se stav nelepší, kde lékaři mají "věc" za vyřízenou, a kde i nejbližší...

Na Zelený čtvrtek se chystají dvě setkání. Dopoledne od 10.hodin se uskuteční diecézní bohoslužba za účastni všech kněží a jáhnů Plzeňské diecéze, kde spolu s bratrem biskupem obnoví všichni duchovní své sliby. Při bohoslužbách také požehnáme nový olej nemocných. Bohoslužbu společně slouží bratři a sestry z Plzeňské diecéze. Od 18. hodin vás...

Srdečně zveme na prezentaci knihy církevního historika br. Martina Jindry SÁHNOUT SI DO RAN TOHOHO SVĚTA o perzekuci a rezistenci Církve československé (husitské) v letech 1938-1945.

Asi každý zná příběh o marnotratném synovi. Včera v noci jsem o tomhle příběhu přemýšlel trochu jinak a se slzami v očích, po dlouhé době jsem doopravdy plakal. Věřící lidé se často podobají jeho bratrovi. Marnotratný syn představuje nás, zástup hříšníků.

Krátké zamyšlení bratra Filipa k postní době o Desateru Božích přikázání a Kristu, který zpřevrací stoly našich jistot:

V neděli 25. února se uskutečnil v našem kostele naprosto ojedinělý koncertní počin. Vystoupil zde totiž Vladimír Hirsch. Spektrum hudby Vladimíra Hirsche obsahuje jak experimentální projekty, tak skladby velmi přísného kompozičního řádu, téměř vždy však konceptuální povahy. "Jde o práci nekonformního individualisty, vykovavšího zcela originální...

Proměnění

25.02.2018

Obraz Krista proměněného na hoře je předobrazem a cílem každého křesťanského života. Každý člověk i celé stvoření má být v Božím království proniknuto Božím světlem, stejně jako Kristus.