kázání

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. (Řím 5, 20,21)

Z nějakého důvodu jsme vnitřně přesvědčeni, že všechno potřebné už víme, máme a žijeme. Je v nás jen velmi málo ze svatých bláznů jakým byl Abram, Mojžíš nebo Jan Křtitel, málo z Magdaleny nebo té Samařanky u studny. Ruku na srdce. Jsme opravdu dost blázni a dost slabí, abychom se doopravdy hledali Boha?

Když přemýšlím o tom, které období je nejvíce naplněno svátky a sváteční atmosférou, vždy neomylně dojdu k Vánocům a Novému roku. Pracující lidé si berou delší čas volno, děti se těší na dárky, a když už jsou Vánoce za námi, ještě stále tu zbývá přelom roku, často bujaře slavený.