kázání
Sem vložte podnadpis

Určitě jste si položili někdy otázku, proč Ježíš vjíždí do jeruzalémských bran na oslu a ne na koni. Je v tom rozhodně něco mile starosvětského, můžeme říct anachronického.

Myslím, sestry a bratři, že počítání Mariino vzbudilo všeobecný šok. Jidáš nejspíš jen nahlas vyslovil to, co si ostatní mysleli. Ta žena urazí hrdlo alabastrového flakónku a nardový olej marnotratně použije na pomazání Ježíšových nohou. Jen tak. Velmi slušně uložená měna se během chvíle promění v nicotu, pro jediný krátký prchavý okamžik. Knížata...

Sestry a bratři, dnešní evangelium patří k nejznámějším a nejkrásnějším v Lukášově evangeliu. Vykládat jej a nahlížet se dá z tolika různých úhlů, že by nám to zabralo celé hodiny a stejně bychom pak ještě nalezli nějaké nové pohledy. Zastavme se tedy jen ve vší stručnosti u onoho zámožného, milujícího otce, kterým je - jak každý ví - Bůh sám....

Byli jste někdy na Boha pořádně naštvaní? Pokud ne, pak máte můj neskonalý obdiv. To já míval v životě období, kdy jsem s ním vedl skoro nepřetržitě ostrou diskuzi. Ale ani dnes nebývá vztah mezi mnou a Bohem úplně bezproblémový, přistihnu se kolikrát, že když se mi něco nepovede, ztrapním se nebo zraním, tak na Boha vztekle vyjedu: "To jsi...

Zde pro vás chystáme kázání. Provázet nás budou zamyšlení bratra Martina Grubera. Každou neděli si můžete přečíst krátké zamyšlení, které zvláštním způsobem ukazuje evangelium, které čteme při bohoslužbách. Již tuto neděli (třetí postní) začínáme.