kázání

Ze Starého zákona známe praotce Josefa, který byl zván "Mistrem snů", míval snové vize, odhalující budoucnost a dokázal je vykládat. Jeho novozákonní jmenovec, Pěstoun Páně, rovněž dokáže vnímat Boží vzkazy, přicházející k němu ve spánku. Starověký člověk měl ke snům ambivalentní vztah - děsil se jich a zároveň je vyhledával. Věštírny od Palestiny...

To nejdůležitější o Vánocích se děje za tmy. "Betlémská hvězda je hvězdou temné noci," napsala filosofka Edita Steinová. Pro nemálo našich bližních jsou Vánoce opravdu časem temnoty, ačkoli z astronomického hlediska je čerstvě po zimním slunovratu a noci už se pomalu začínají krátit. Rozumím lidem, kteří o Vánocích trpí samotou a smutkem a nevědí,...

Přemýšlíme o odpuštění. Téma je to hodně široké. Nedá se o něm naráz říct všecko. Přijměte tedy malý střípek.