kázání

Blížíme se k adventu, zasvěcenému duchovní přípravě na vánoční svátky. Samo vánoční evangelium o narození Spasitele Ježíše je ale pouhým preludiem evangelia velikonočního, kdy tentýž Spasitel, už ne betlémské dítě, jemuž se klanějí pastýři i králové, ale trpící služebník Boží, na sebe bere naši bolest a náš hřích a nese je na kříž.A je to právě...

Na evangeliích mě fascinuje to, že jsou plné paradoxů. Některým lidem jsou nekonzistentní biblické výpovědi signálem k tomu, že se biblí nemají zabývat, ale to je trochu krátkozraké. Jiným jsou biblické paradoxy důkazem nevěrohodnosti celého náboženského systému na Bibli postaveného. Ve skutečnosti jsou ale paradoxy živou vodou vědění. Na zkoumání...

Filosof Soren Kierkegaard kdysi diagnostikoval zoufalství jako nemoc k smrti. Co dělat, když se kolem nás šíří zoufalství a s ním i smrt? Uvědomit si, na čí straně chceme stát. Jsme unavení poutníci, kteří zápasí o naději, a máme stále možnost postavit se na stranu života. Možnost - jinak nic. Můžeme uvěřit, že pro Boha je všechno možné. Lékem na...