Těla a Krve Páně

15.06.2017

Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. (Jan 6,53)

Tajemství svátosti Večeře Páně tkví v reálném přijímání Krista. Nepřijímáme jen "jako", ale skutečně. Přijímat Krista ve svátosti, to znamená i v našem všedním životě. Cítíme přítomnost Kristovu i v druhých lidech, ve stvoření, v situacích, které prožíváme. Toto je svaté přijímání, přijímat zraněné (včetně sebe sama) a vnímat Boží přítomnost.