9. týden v mezidobí

08.06.2017

Není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. (Mk 12,27)

Obviňovat sebe či svět nikam nevede. Nejsme odsouzenci na smrt, ale byl nám dán dar života. Cítíme svá stará zranění, neskrýváme je, ale zároveň se učíme vnímat laskavost, která se nejprve projevuje k sobě samotným. S láskou objímáme zraněného, obvazujeme jeho rány. Někdy je lehčí pomáhat jiným. Soucit s druhými musí být ale tentýž, který cítíme sami se sebou. To je náš úkol pro tento týden. Učit se být k sobě něžný, laskavý a milosrdný. Náš Bůh je Bohem živých.