Abba Izaiáš: Ospravedlnění

08.10.2019

Kdo se ospravedlňuje, ten se vzdaluje od pokání.