Teilhard de Chardin: Adoruj a důvěřuj

22.06.2017

Nedělej si starost o to, co přijde, ani o to, zda má tvůj život nějakou hodnotu, jeho výkyvy a zklamáními se neznepokojuj. Dělej jen to, co chce Bůh.

Vzdor svému strachu a nespokojenosti mu nabídni oběť pokorné duše, která se sklání před přísnou Prozřetelností ...

Na tom, že uvnitř cítítš přirozený sklon soustředit se jen na svůj smutek a své nedostatky, vůbec nezáleží ... A nezáleží ani na tom, že máš pocit, že za nic nestojíš, hlavní je, že se líbíš Bohu ... Náš Pán tě pomalu přitahuje k sobě a proměňuje tě ...

Prosím tě, až se budeš cítit smutný a ochromený, adoruj a důvěřuj.

V adoraci nabídni Bohu svůj život, přestože ti připadá úplně marný: čím ho můžeš uctít víc než tím, že se zřekneš toho, čím jsi mohl být!

Důvěřuj, slepě důvěřuj našemu Pánu, který tě chce učinit hodným sebe sama. Podaří se mu to, i když ty zůstataneš až do samotného konce v temnotě, jen když budeš svírat jeho ruku tím víc, čím víc se tě bude zmocňovat smutek a zklamání.

Radím ti, buď dokonale šťastný. Žij v pokoji, buď vždy laskavý. Nad ničím se nepozastavuj, ani nad únavou těla ani nad svou morální slabostí. Usměj se a uchovej si na tváři úsměv jako odraz úsměvu našeho Pána, který chce jednat skrze tebe a stát se tebou.

Za základ všeho, co konáš, za kritérium hodnoty a pravdivosti myšlenek, které tě napadají, považuj neměnný Boží pokoj, který panuje ve tvé duši. Vše, co tě znepokojuje a působí ti úzkost, je ve jménu zákonů života a ve jménu Božích slibů falešné.

Máš hodně vykonat, a proto musí všechno, co děláš, vycházet ze srdce, které si vytrpělo své: to je zákon, který je přese všechno laskavý ... Až ti bude smutno, adoruj a důvěřuj ...

Text z knihy André Daigneualta: Krize jako šance

Kniha je také k zapůjčení v knihovně naší farnosti.

Více o Teilhard de Chardin.