Advent ve farnosti 2018

08.11.2018

Husitský kostel v Mirovicích vás zve

Bohoslužby vždy v neděli od 10.h (farní) a v pondělí od 18.h (nemocných)

9. - 12. 12. [Adventní obnovy ve Štěkeňském klášteře]

16. 12. > 18. h [Varhanní koncert a Betlémské světlo]

23. 12. > 18. h [Adventní koncert Petra Hejny a přátel]

24. 12. > 24. h [Půlnoční vánoční bohoslužba]

31. 12. > 12.h [Poutní bohoslužba na Stražišti]

Krásný advent a požehnané vánoční svátky přejí bratři Ivan, Filip, Lukáš, Martin, Richard, Vojtěch a další.