Anthony Mello: Spojeni s Bohem

11.09.2019

Naše církev prochází obdobím chaosu a krize. To však nemusí být nutně na škodu. Krize s sebou přináší šanci k růstu. Chaos předchází stvoření - ovšem za předpokladu, a to je velmi důležitá podmínka, že se nad ním vznáší duch Boží.

Církev dnes nepotřebuje ani tak novou legislativu, nové vnitřní uspořádání či novou liturgii - tohle všechno je bez Ducha svatého jako mrtvé tělo bez duše. Zoufale potřebujeme někoho, kdo by nám odejmul naše srdce z kamene a dal by nám srdce z masa; potřebujeme vlít do žil nadšení, inspiraci, odvahu a duchovní sílu. Potřebujeme ve svých úkolech vytrvat s odhodláním a bez cynismu, s novou vírou v budoucnost a v lidi, pro které pracujeme. Jinými slovy potřebujeme čerstvý příliv Ducha svatého.

Abych byl přesnější, potřebujeme lidi, kteří jsou "nabiti" Duchem svatým. Duch svatý působí skrze člověka. Spása přichází skrze člověka. "Od Boha byl poslán člověk jménem Jan", čteme na úsvitu Kristova příchodu. Člověk nikoli plán, program nebo proroctví. "Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn.." (Iz 9, 5) - Bůh nás spasil nikoli skrze "plán spasení", ale skrze člověka, Ježíše Krista, člověka, který měl v Duchu svatém velikou moc. Duch svatý nevstupuje do budov, ale do lidí, pomazává lidi, ne programy, obíhá v srdcích a duších lidí, a ne v nejmodernějších strojích.