Antonín Veliký: Nezůstanu na tomto světě již déle

31.08.2019

Stále si v myšlenkách říkej: "Nezůstanu na tomto světě již déle než tento den. Ve všem svém chování a počínání zachovávej skromnost. Tvůj jazyk nechť je ovládán tvým rozumem; slova pronášená nerozvážně - to je bodláčí a trní. Pěstuj moudrost - mlčenlivostí zavři ústa svých pomlouvačů. Střez se rozzlobit na kohokoliv - odpouštěj všem. Pryč se lží! Vyhání z tebe bázeň Boží.