Biřmování

10.03.2019

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost - biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. Kanonický věk pro přijetí této svátosti je stanoven na 12 let. Obyvkle bývají ale biřmováni i dospělí lidé. Příprava trvá přibližně dva roky a uděluji ji místní biskup. Pro více informací nás kontaktujte.