Bratr Filip: Pomluvy a vraždy

16.01.2020

Mnoho z nás řekne, "vždyť nesoudím, jen říkám fakta," nebo "nepomouvám, jen říkám jaký je." Média by zbankrotovala, kdyby neměla možnost pomlouvat, na sociálních sítích by bylo téměř ticho. O čem by si mohli povídat věřící cestou z kostela?

Nedávno jsem byl svědkem debaty dvou bratří o tom, co znamená přikázání "nezabiješ." Jeden tvrdil, že se to týká jen úkladné vraždy, druhý rozšířil toto přikázání i na zatracování druhých, pomlouvání a nenávist. V tomto smyslu to krásně vyjádřil ve svém kázání papež František:

Ti, kteří žijí posuzováním a pomlouváním druhých, jsou pokrytci. Nemají sílu a odvahu pohlédnout na své vlastní nedostatky. Pán tu neplýtvá mnoha slovy. Později řekne, že ten, kdo ve svém srdci nenávidí bratra, je vrah. Také apoštol Jan to jasně říká ve svém prvním listu - kdo svého bratra nenávidí, je ve tmě; kdo soudí svého bratra, je ve tmě. Křesťan, který vraždí...To není můj výraz - říká to Pán. A neponechává tu prostor různým odstíněním. Pomlouváš-li bratra, zabíjíš ho. Vždy, když to děláš, následuješ Kaina, prvního vraha v dějinách. Běž se za takového člověka pomodlit! Běž a čiň za něj pokání! A potom, je-li to nezbytné, promluv přímo s tím člověkem, který může napravit svou vadu. Ale nevyprávěj to celému okolí! Pavel, který byl velkým hříšníkem, sám o sobě prohlašuje: Dříve jsem byl rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství... Nikdo z nás se možná nerouhá - možná. Jestli však někdo z nás šíří klepy, je to jistě pronásledovatel a násilník. Vyprošujme si tedy sami pro sebe a pro celou církev milost obrácení od zločinného pomlouvání k lásce, pokoře, mírnosti a velkodušnosti lásky k bližnímu. 1)

Kainovo znamení neseme všichni, ale nakonec to není až tak beznadějné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ať se o nás mluví, i kdyby to mělo být v dobrém, říkal můj kolega. Na lidských rozsudcích záležet nebude. Vždycky půjde především o to, jestli jsme alespoň zkoušeli milovat i ty, které jsme nechápali, nebo se nám na nich dokonce hodně nepozdávalo. Protože přesně tak to s námi dělá Bůh.

...

1) zdroj: https://www.pastorace.cz/clanky/kdyz-pomlouvame-napodobujeme-kainovo-vrazedne-gesto-papez-frantisek

převzato ze stránek poustevny