Bratr Marin: Pokušení na poušti

01.03.2020

V Matoušově evangeliu Duch Ježíše na poušť "vyvádí", což zní velmi poklidně a téměř idylicky. Jako by tam byl veden za ruku. Podání Markovo (1, 12) - které je starší - nám však říká něco trochu jiného. Tam Duch Ježíše na poušť nevyvádí, On ho tam odmrští (ekballei), odhodí ho, podobně jako rozmrzelé dítě odhazuje hračku, která ho přestala bavit. To zní až děsivě. O několik veršů dříve jsme přece četli, že Duch Boží na Ježíše sestupuje a teď ho - aspoň zdánlivě - opouští. Jak je to možné?
Čtyřicetidenní pobyt na poušti je iniciační zkouškou. Ježíš je tu ponechán napospas svému člověčenství; ve své lidské přirozenosti musí čelit pokušení. - Poušť si tu samozřejmě nepředstavujme jako Saharu nebo Gobi s jejich písečnými dunami, je to prostě jen kamenitá judská pustina. Ovšem pustina, kterou obývají nevraživí démoni s kozlími kopyty a také divoženka Lilith, která za úplňku vraždí muže a nemluvňata. - Právě tady musí Ježíš dokázat, že je schopen se ujmout úkolu, pro který sestoupil do světa.
Možná se ptáme: "Ale mohl Boží Syn vůbec selhat? Existuje možnost, že by podlehl pokušení?" Lidé selhávají, a víme, že selhali i někteří andělé. Ježíš je božský Logos, Nejvyšší Moudrost, která drží v rovnováze vesmír. Tento Logos padnout nemohl, lidská přirozenost Kristova ovšem teoreticky selhat mohla. A toho je si ďábel vědom.
Nebojme se ďábla, ale také ho nepodceňujme, není to žádný hlupák - i když nám ho tak pohádky obvykle líčí. Ďábel se vyzná v teologii lépe než svatý Tomáš Akvinský a Zdeněk Kučera dohromady. Jenže to je teologie až druhé kategorie, teologie pro lidi, anděly a démony. Teologii první kategorie ovládá bezpečně jenom Bůh sám. Samozřejmě. A Kristus Bohem je, On jako božský Logos byl tvůrcem všech nebeských bytostí, včetně satana. Tři pokušení, která mu ta padlá duchovní existence předložila, představovala výzvu pro lidskou přirozenost Ježíšovu, ta božská se musela jen pobaveně smát.
Ďábel se snažil marně, a proto zklamaně odchází (případně mizí, odlétá - nebo jak to čertiska dělají). K Ježíši přistupují andělé a obsluhují ho. V té démonické pustině se uskutečňuje nebeská hostina, kterou Bůh nechal připravit pro Svého Syna. Pro toho, který porazil ďábla.