Carlo Caretto: Ne na nás, ale na Kristu

04.10.2019
Carlo Caretto
Carlo Caretto

Po mnoho let jsem se domníval, že v Církvi jsem někým, že jsem jedním ze sloupů, které ji podpírají. Věřili jsme, že Bůh potřebuje lidi a že Církev se neobejde bez bojovníků.

Bůh, když stvořil svět, odpočíval: Kristus, když založil Církev, odešel do nebe. Všechna práce zůstala nám, Církvi. Zodpovědnost a únava dne spočívala především na nás, na vedoucích laického apoštolátu. Byl jsem tolik zaujat starostmi, že jsem nebyl schopen udělat si prázdniny. I v noci jsem se cítil na bojišti. Neměl jsem čas, chodil jsem ze shromáždění do shromáždění, z města do města. Modlitba byla uspěchaná, rozhovory nervózní, srdce neklidné.

Protože všechno záviselo na nás a vše šlo tak špatně, byl zde důvod k neklidu.

V čem byla chyba? Zdá se přece, že cesta činnosti je správná a pravá. Již jako malým chlapcům se nám dávalo heslo: "Ve všem první ke cti Krista Krále!" A když jsme byli jinochy: "Jsi vůdcem." Když jsme dospěli: "Jsi odpovědný, jsi hlavou, jsi apoštolem." Protože člověk byl někým, doplácela na to duše. Slova Ježíšova: "Neužiteční služebníci jste ... Beze mne nemůžete nic činiti... Kdo z vás chce být první, ať se stane posledním..." se nám jevila jako rady pro jiné lidi a jiné časy, padala na skálu duše, aniž ji osvěžila a zavlažila.

To se stalo charakteristickým pro můj život. Můj první učitel mi říkával: "Ve všem první pro čest Krista Krále", a poslední, Karel de Foucauld, mi připomínal: "poslední ze všech pro lásku Ježíše Ukřižovaného!" Oba měli pravdu. Vina byla moje, že jsem dobře nepochopil lekci.

Dnes klečím na písku v jeskyni, která mi představuje celou Církev. Po pětadvaceti letech jsem zjistil, že oním sloupem, o nějž se opírá Církev, vůbec nejsem, že to byl klamný výtvor mé fantazie, mé marnivosti. Jezdil jsem, chodil, mluvil, organizoval, pracoval, věřil jsem, že něco podpírám. Avšak ve skutečnosti jsem nepodpíral nic.

Celá tíha věci spočívala na Kristu Ukřižovaném. Já jsem byl nulou. Nechtěl jsem uvěřit Ježíšovým slovům, která řekl před dvěma tisíci roky: "Tak i vy, když vykonáte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: Služebníci neužiteční jsme, protože jsme vykonali pouze to, co bylo naší povinností."

...

Listy z pouště