Hospicová péče

01.01.2020

Dlouhodobě splupracujeme s píseckým hospicem Athelas o jehož činnosti se dozvíte z jeho webových stránek.  

https://hospic-pisek.cz