Dušičková bohoslužba

16.10.2017

Ve čtvrtek 2. listopadu se koná u příležitosti Památky všech věrných zemřelých bohoslužba od 17. hodin. 

Přijďte i vy, zapálit svíčku a pomodlit se spolu s námi, za příbuzné, přátele, zkrátka za všechny, kteří se zapsali do vašeho srdce. Využijme společně právě tento den, kdy se světy prolínají, abychom spojili, my všichni, živí i zesnulí, v jeden lid, jehož Bohem je ten, který miluje, odpouští a dává naději.

Dušičková bohoslužba v mirovickém husitské kostele:

Čtvrtek 2. listopadu od 17. hodin

Kartičky se jmény zemřelých můžete vhodit do farní schránky, odevzdat po nedělních bohoslužbách, nebo poslat e-mailem na adresu profarnosti@gmail.com