Karmajoga

29.11.2019

Z překladu Jiřího Navrátila připravil Václav Cibula. Účinkuje Josef Somr. Režie Jan Tůma (15 min). 

Svámi Vivekánanda (1863 - 1902), náboženský a sociální reformátor hinduismu, zemřel na počátku 20. století. Byl nejvýznamnějším žákem indického myslitele a světce Rámákrišny, kterého vedlo jeho vidění božské podstaty každé bytosti k obětavé lásce k bližnímu. Proto se sám nazýval služebníkem všech lidí. Vivekánanda pak tuto službu lidem rozvíjel jako úsilí i v oblasti sociální spravedlnosti a v oblasti rozvoje celého indického národa. Podle tohoto reformátora je nejvyšším cílem každého člověka poznat svou totožnost se vším živým. A toto poznání je možné jen tehdy, zbavíme-li se každého sobectví, každého egocentrismu. Jeho duchovní aktivismus je pak jedním z prvních velkých pokusů o syntézu indických a evropských kulturních hodnot.