Kázání na neděli 9. 7. 2017

09.07.2017

...Přicházím na to, že ta největší moudrost je smířit se sám se sebou, a tak žít. Laskavě a něžně ke každý chvíli, kterou tady ještě mám. "Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." To slyšíme v dnešním evangeliu a husitská liturgie to opakuje neustále. V tom je také pravá pokora, ve smíření se se svou hříšností, s egem, které nám dává hranice, ale také nás (i ostatní) občas pěkně utlačuje. V něčem můžeme být jako Ježíš. Můžeme být pokorného srdce. Pokorné srdce totiž připouští i vlastní chyby, už s nimi nemusí zápasit, nemusí je popírat, člověk už nemusí být nejsilnější nebo všechno znát nebo pořád soudit. Prostě i tomu všemu navzdory je tady radost z přítomnosti...

z kázání bratra Filipa na liturgické texty: Zach 9, 9-10, Řím 8, 9. 11-13, Mt 11, 25-30

Přímluvy

  • za Annu Husákovou, která je v těžkém stavu v nemocnici na Bulovce
  • za synovce Lucie Donátové, bratra Filipa, který je v nemocnici v Havlíčkově Brodě
  • Miriam a jejího manžela, který je po náročné operaci

za všechny se modlíme denně kolem 22.h, přímluvy můžete posílat na e-mail fara@ccsh-mirovice.cz

Oznámení

  • v neděli 16.7. 2017 se od 10. hodin uskuteční nedělní bohoslužba (slouží br. Libor)
  • děkujeme všem, kteří přispívají do sbírky na nové zvony