Křest

31.12.2019

Touto iniciační svátostí se stává člověk křesťanem a právoplatným členem církve Ježíše Krista. Křtíme dospělé i děti hned po narození. 

Křest chápeme jako vstup do nového života se vzkříšeným Kristem. 

V případě křtu dospělého (od 12 let věku) je nutná individuální příprava, která trvá zhruba 1 rok. 

V případě křtu dítěte je nutné uvážit tato fakta: křtem dítěte se rodiče a kmotři zavazují k výchově dítěte podle učení církve a Písma svatého. Zavazují se k pravidelné účasti na nedělní liturgii. 

Příprava na přijetí svátosti křtu u dětí trvá minimálně dva měsíce, v případě dlouholetých členů farnosti, kteří jsou aktivní může být tato doba zkrácena. 

Na první setkání je nutné přinést veškeré potřebné dokumenty (rodný list dítěte, oddací list rodičů, potvzení o křtu rodičů a kmotrů, a adresu trvalého bydliště rodičů a kmotrů). 

Kmotrem může být pouze dospělý pokřtěný člověk. Rodiče zajistí dítěti křestní roušku a křestní svíci. 

Máte-li zájem o křest, pak si stáhněte "žádost o křest", vyplňte a pošlete na náš e-mail. Domluvíme si přípravu a předpokládaný termín křtu.