André Daigneualt: Krize jako šance

21.06.2017

Kdo se odváží tvrdit, že nikdy v životě neztratil půdu pod nohama, že nikdy nebyl v úzkých? Člověka se zmocní hrůzný vír, který ho stahuje do hlubin a nedovolí mu popadnout dech, pád do propasti je neodvratný. Myslí jen na to, aby už konečně dopadl na dno, mohl se od něj vší silou odrazit, a - přestože se to v tu chvíli zdá nemožné - opět vyplaval na hladinu. Nebylo by však pro něj lepší, kdy se nechal tímto vírem pohlitit, důkladně prozkoumal svůj život a beze strachu nahlédl i do jeho nejtemnějších zákoutí? Do zákoutí, kvůli kterým jsme ze svého života odepsali celé dlouhé roky, protože kdy je člověk na dně, šklebí se na něj jen a jen prázdnota? Tato životní zkouška je blahodárná. Když se ponoříme do hlubin a dotkneme se prázdnoty, můžeme totiž nalézt hlubinu vlastního srdce. To není žádná útěšná fantazie, do níž se člověk utíká před světem, ale skutečnost která má své pevné obrysy a také svou historii, neboť touto skutečností je náš vlastní život.

Právě takový pád do neznáma nastává, kdy vstoupíme do středního věku. Záleží jen na nás, zda tuto částo velmi bolestnou etapu lidského života přetvoříme v něco dobrého, nebo ne. Právem se o ní mluví jako o krizi. Je to krize středního věku. Na křižovatce cest mezi mládím a stářím můžeme dát svému životu nový směr a nový smysl. To se nám však podaří jedině tehdy, kdy se neupneme na svou představu mládí, jemuž se nic nevyrovná, a když na druhé straně nebudeme na stáří pohlížet jen skrze černé brýle.

Bylo by od nás domýšlivé , kdybychom se v tomto orientačním běhu spoléhali jen na svůj kompas a své vlastní síly. Krize je ostatně téměř jistě oslabí. Abychom tuto životní zkouškou - a krize středního věku opravdu takovou zkouškou je - zdárně překonali, nutně potřebujeme jednu zvláštní milost: milost oproštěnosti. Oproštěnost znamená smířit se svou lidskou přirozeností, se sebou samými, se svými silnými i se svými slabostmi, se svými přednostmi i nedostatky. Oproštěnost znamená přijmout se takový, jaký opravdu jsem. K tomu je nutné odhodit všechny masky a přestat se přetvařovat. Krize středního věku je zkouškou pravdy. Dát životu nový smysl je možné jen tehdy, pokud se rozhodneme být pravdiví.

V tomto zápase o pravdu nejsme sami. Uvědomíme si tehdy, až zkouška bude nejtěžší.

Z knihy André Daigneualta: Krize jako šance

Kniha je také k zapůjčení v knihovně naší farnosti.