Křížová cesta v našem kostele

25.05.2017

Denys de Solére je francouský malíř, grafik a sochař. Narodil se v roce 1931. Je také autorem křížové cesty podzemní baziliky v Lurdech. Kopii této křížové cesty nám věnovala paní Luba Jánská s manželem, a vy si ji můžete prohlédnout v našem kostele, kde je nyní nainstalována. 

Velice děkujeme za tento dar, který nám všem bude připomínat cestu, kterou jdeme my sami, a na níž nás doprovází Ježíš Kristus. Bohu díky.