Martin Gruber: Josefův sen

29.12.2019

Ze Starého zákona známe praotce Josefa, který byl zván "Mistrem snů", míval snové vize, odhalující budoucnost a dokázal je vykládat. Jeho novozákonní jmenovec, Pěstoun Páně, rovněž dokáže vnímat Boží vzkazy, přicházející k němu ve spánku. Starověký člověk měl ke snům ambivalentní vztah - děsil se jich a zároveň je vyhledával. Věštírny od Palestiny přes Řecko až po keltskou Británii měly speciální místnosti, kde se klienti po vykonání očistných rituálů uložili ke spánku, aby získali ve snu odpovědi na otázky, které je trápily. Mnohdy to byly právě jasnozřivé sny, co osvobozovalo z pout nemocí, uzdravení ve spánku bývala obvyklá, protože ukazovala k původu nemoci a to uvědomění vedlo k vyléčení. Sen prozrazuje mnohé o nás samotných, odkrývá nám pravdu, kterou nechceme vědomě přijmout.
Josef Pěstoun je navštíven ve snu andělem Páně. Je mu přikázáno, aby s Dítětem Ježíšem a Bohorodičkou neprodleně opustili Betlém a hledali záchranu v Egyptě. Herodes Veliký, paranoidní, zaživa se rozkládající stařec, roztřesenou sice, ale pevnou rukou vládnoucí judské zemi, usiluje o smrt Pravého Krále, Mesiáše. A co dělá Josef? Mžourá rozespale a přemýšlí, jestli to nebyl klamný sen ze spousty čočky k večeři? Snaží se si namluvit, že šlo jen o démonický přelud? Vždyť i peklo má své anděly. - Ne, Josef obdržel (nebo si vypěstoval) schopnost rozumět snům. Vstává a ještě za noci se s Rodinou vydává na cestu. Boží sny totiž obvykle vybízejí k nastoupení cesty, totiž Cesty s velkým C. Někdy ta Cesta vede krajinou stínu smrti, nezapomínejme, že pro Izraelity byl Egypt zemí, kam se "sestupuje", stejně jako do podsvětí, je to země dvaačtyřiceti podsvětních soudců, temný svět pod světem. Ale přesto v něm nehrozí smrt, ta paradoxně řádí v Zemi zaslíbené, které vládne zoufalý Herodes.
Věřme snům, když nás volají na Cestu, protože ať naše putování povede sebeděsivějšími úseky - zůstat stát na místě, znamená smrt. Cesta je Život.


Matouš 2, 13 - 14