Michael Štojdl od andělíčků

12.11.2019

Se skloněnou hlavou mezi dlaněmi

se už méně bojím...

Všelijak opentlené minulosti

se bojím míň?

Ale má dětská vzdorovitost

se už zase

nekompromisně navrací.

Andělíček souznění tiše napovídá

a já to cítím.

Šeptá cosi o zarputilosti

věkem naváté...

V pokoře přijímám.

Protože už mnoho dalších proseb

je tolik a tolik pošetilých.

...

ze sbírky Kouzla andělíčků

k dostání na naší faře