Milosrdenství je jméno Boží!

11.09.2017

Mirovický kostel se zaplnil v pondělní 11. září, aby si lidé nejen poslechli přednášku římskokatolického kněze a biblisty Ladislava Heryána, ale také proto, aby se přiblížili Božímu milosrdenství. Téma odpuštění nás všechny provází celý život. Hledáme, nalézáme a zase se ztrácíme, jakoby odpuštění bylo spíše místem setkání, než něčím, co lze získat pro sebe. Bratr Ladislava poukázal ve své přednášce na biblický text, který ho vede k jeho obrazu Boha. Úryvek je z knihy Exodus (34, 6-7): "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení , který odpouští vinu, přestoupení a hřích." Náš obraz o Bohu do velké míry vychází z nás samotných, z našeho životního postoje. Jsme-li poblíž Božího milosrdenství, budeme možná slabí a nedokonalí, ale budeme zároveň nějakým zvláštním způsobem zrcadlit Jeho přítomnost.

Z přednášky jsme natočili také videozáznam, který naleznety na youtube kanálu husitské televize Hustévé.

Videozáznam z přednášky: 

Na tomto místě si můžete prohlédnout malou fotogalerii: