Modlitba za uzdravení světa

20.03.2020

Bože, v němž se rodí a navždy trvá Život světa,

který naplňuješ duše lidí, andělů a všeho stvoření

touhou po lásce, bezpečí a štěstí.

Ty toužíš po našem návratu k jednoduchosti a prostotě,

učíš nás úctě k životu druhých lidí i úctě k životu vlastnímu.

Pohlédni na nás, dotkni se našich ran.

Uzdravuj choré lesy, potoky i louky.

Ochraňuj slabé, bezbranné, vyčerpané.

Naplňuj soucitem lékaře a zdravotní sestry.

Vlévej sílu a odvahu do těch z nás, kteří nemohou setrvat doma,

protože slouží nám ostatním.

Politikům dej schopnost správně rozhodovat a vůli spolupracovat.

Šíleným vůdcům dopřej odpočinek, ať objeví krásu mlčení.

Svým něžným dotykem probouzíš v člověku odpuštění

a uzdravuješ zlomené, vytržené a ztracené,

daruj nám proto moudrost přijmout nemoc jako šanci.

Nebe i Země jsou naším domovem,

božským Tajemstvím v němž vládne přátelství a naděje.

Nepovolal jsi nás ke spotřebnímu bezohlednému užívání,

ale k tomu, abychom jemnou a trpělivou prací

se dotýkali života kolem nás k naší radosti,

jež je Tvou Slávou.

Slyšíme Tvé volání po obnově.

Máme se všichni stát tvůrci pokoje,

dnes nastává čas přiložit ruce k tomuto dílu.

Až odložíme roušky a rukavice,

až budeme moci navštívit naše blízké,

dej, ať neváháme a obejmeme každého z nich.

V čase nákazy Ti děkujeme i za tuto zkoušku,

do které nás Tvoje Milosrdenství uvedlo.

Ano, je těžká a mnozí z nás ještě mnohokrát klopýtnou a upadnou,

dej ale, ať právě na svých kolenou pochopíme a prožijeme,

že ty jsi přišel pro všechny nemocné a slabé,

abys jim zjevil světlo naděje

a v ní i radost ze života, kříži navzdory.

Prosíme o požehnání do dnešního dne.

Hodně síly a naděje, těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Skrze Krista, Našeho Pána, Amen.


Společenství Těla a Krve Páně / Pastorační centrum Plzeňské diecéze Církve československé husitské Mirovice - 20. 3. 2020 - pro potřeby věřících