Patron zatracených

04.07.2016

Svatý Prokop je můj nejmilejší světec a mám pro to své důvody. Je to patron zatracenců. K naší době patří víc než si připouštíme. Málokdo asi ví, že v psychoterapeutických skupinách je Prokop velmi důležitým patronem všech závislých (drogy, alkohol, gamblerství), ale i lidí v depresi, úzkostech, atp.

Proč? Důvodů je víc, a budu mluvit zítra o mnohých z nich. Nicméně ten nejdůležitější, je legenda o tom, kterak sv. Prokop zapřáhl čerta a pomocí kříže s ním zúrodňoval pole. Tento obraz dává velkou naději. 


Prokop (sám člověk, který zápasil se svou hříšností a problémy - vždyť opustil svou rodinu, měl sklony k výbuchům vzteku a další) hledá ve svém životě Boha. Pole, které znázorňuje symbolický lidský život, naší práci, náš úkol a poslání. Ďábel (závislost, zranění, bolest, nemoc, pokušení), který sice udělá do duše člověka bolestivou ránu, ale právě skrze tutéž ránu může dovnitř proudit uzdravení, světlo, odpuštění, smíření. Práce (která očišťuje, a den ze dne kultivuje, mění, naplňuje). Kříž, kterým Prokop pohání ďábla, je symbolem modlitby, odevzdání se do Boží vůle (ne všechno závisí na mě, atp.).

Tak tolik snad jako malá možnost zamyslet se nad vlastním životem.

krátká úaha bratra Filipa zveřejněné na jeho facebookovském profilu