Pomazání nemocných

Tato svátost je určena všem nemocným. Dříve byla známá též jako "Poslední pomazání". Tento název však mylně sugeruje představu, že je určena jen umírajícím. Často tuto svátost udělujeme v domácnosti, v ústavech sociální a zdravotní péče, v nemocnicíh, psychiatrických léčebnách, atp. Přijmout ji může každý pokřtěný člověk, opět bez další přípravy. V naléhavých případech je možné zavolat k této svátosti kněze i v noci. Tato svátost není zárukou zázračného vyléčení či odvrácení smrti. Uvádí však člověka skrze milost a sílu Ducha svatého do stavu smíření s Bohem, očišťuje duši i tělo, a působí i na všechny okolo stojící.