Pomazání nemocných

12.03.2019

Tato svátost je určena všem nemocným. Dříve byla známá též jako "Poslední pomazání". Tento název však mylně sugeruje představu, že je určena jen umírajícím. Často tuto svátost udělujeme v domácnosti, v ústavech sociální a zdravotní péče, v nemocnicíh, psychiatrických léčebnách, atp. Přijmout ji může každý pokřtěný člověk, opět bez další přípravy. V naléhavých případech je možné zavolat k této svátosti kněze i v noci. Tato svátost není zárukou zázračného vyléčení či odvrácení smrti. Uvádí však člověka skrze milost a sílu Ducha svatého do stavu smíření s Bohem, očišťuje duši i tělo, a působí i na všechny okolo stojící.