Bohoslužby za nemocné

02.04.2018

Každé pondělí se od začátku února konají v mirovickém husitském kostele tzv. bohoslužby za nemocné. V přímluvách se modlíme za konkrétní lidi, kteří trpí nemocí těla či duše. Vedle silných příběhů, kdy došlo i k několika uzdravením, ale také neustáváme v prosbách za ty, kde se stav nelepší, kde lékaři mají "věc" za vyřízenou, a kde i nejbližší ztrácejí naději. Zkrátka alespoň tak rozumíme výzvě apoštola: "Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozvdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno." (List Jakubův 5, 13-15). Víme, že nemáme žádnou moc, ale také víme, že cokoliv poprosí dva nebo tři, ve jménu Krista, bude vyslyšeno. A tak neustáváme a pokračujeme v modlitbách, protože každý nemocný člověk, je zároveň tím, skrze koho poznáváme živého Ježíše Krista.

Pokud potřebujete přímluvnou modlitbu, nebo se chcete přímo zúčastnit, pak stačí přijít vždy v pondělí od 19.h do mirovického kostela. A nebo stačí jen poslat text přímluvné modlitby (jméno a konkrétní prosbu), eventuelně je možné poslat i fotografii, a připojit se k nám v duchu. Prosby je možno posílat na e-mail profarnosti@gmail.com.

Pokoj a dobro.