Postní zamyšlení bratra Filipa

28.02.2018

Krátké zamyšlení bratra Filipa k postní době o Desateru Božích přikázání a Kristu, který zpřevrací stoly našich jistot: