Požehnání Božích muk

28.10.2017

Od 18. století se k místu v polích, na cestě z Horosedel do Mirovic, zmiňuje kaplička Božích muk. Drobné kapličky a křížky v polích provázaly odpradávna člověka, který putoval za prací, hledal pomoc, nebo jen tak procházel krajinou v touze dát odpočinutí svému tělu a duši. Připomínali mu nejen utrpení Boha, který dal lidem svého Syna, ale mohl se na tomto místě zastavit, aby přijal požehnání a znovu řekl své ano víře, naději a lásce.

Boží muka připomínají sloup, u kterého byl přivázán Ježíš Kristus, když jej nechal Pilát zbičovat (Janovo evangelium 19. kapitola). 

Horosedelská Boží muka byla naposledy opravena počátkem devadesátých let minulého století. Od té doby prudký vítr, sníh i déšť, i prudké slunce, zanechaly šrámy na vápenné omítce. Mezi tím také vyhořel náš husitský kostel, který stojí o pár metrů dál. Dlouho jsme přemýšleli jak poděkovat Pánu Bohu i lidem za pomoc s opravou našeho kostela, a tak jsme se nakonec rozhodli, že přispějeme na opravu právě této drobné sakrální stavby. A stalo se tak. Za pomoci paní starostky Lady Vejšické a dvou šikovných chlapů, se dílo nakonec podařilo. 

28. října, na svátek apoštolů Šimona a Judy, jsme společně s římskokatolickou církví požehnali tomuto místu i všem, kteří sem přicházejí, aby po vzoru svých předků hledali a nacházeli duchovní sílu pro svůj život.

Bohu díky.