Požehnání píseckému hospici

15.01.2020

Bratři Filip, Richard a Lukáš se ujali liturgie žehnání a za celou naší diecézi požehnali nové prostory píseckého hospice Athelas Husitské diakonie. Kaple Maličkých i ostatní prostory bývalé hematologie dnes slouží nejen zaměstnancům hospice, ale i rodinám pacientů nebo také kaplanské službě. Jsme vděční, že právě v naší diecézi máme jeden kousíček velkého díla Božího milosrdenství mezi lidmi. 

fotogalerie a článek zde:

https://ccshplzen.cz/component/flexicontent/item/378-dieceze-pozehnala-novemu-sidlu-piseckeho-hospice