Prohlášení biskupa k současné situaci

10.03.2020

Sestry a bratři, vzhledem k novým karanténním opatřením, vydaným vládou ČR, ruším vikariátní shromáždění k volbě patriarchy, které bylo svoláno na sobotu 14. března v Plzni. Nový termín bude oznámen v závislosti na vývoji situace.

Vybízím také jednotlivé náboženské obce, aby zvážily zrušení větších akcí a dbaly na opatrnost a ohleduplnost při bohoslužbách a v pastoraci.

Apeluji na naše věřící, aby důvěřovali v Boha, respektovali karanténní opatření, zachovali klid, modlili se za nemocné a pamatovali na ty, kteří jsou kvůli karanténním opatřením izolováni.

Když jsme nyní všichni vytrženi z běžného provozu, můžeme to vzít i jako příležitost k přemýšlení nad tím, co je v životě skutečně důležité. Soustřeďme se na víru, lásku a naději.

Probuďme v sobě niternou zbožnost a solidaritu s trpícími bližními a zraněným světem, který slovy apoštola Pavla "sténá a pracuje k porodu", neboť očekává vykoupení Božích dětí. Nezapomeňme na poselství evangelia: "Láska přemáhá strach." Mějme zájem jeden o druhého, podporujme se navzájem.

Všem nabízím veškerou duchovní podporu a své modlitby.

Ať nás ochraňuje Kristus, věčný Lékař lidské duše i lidského těla!

bratr Filip a tým úřadu Plzeňské diecéze CČSH