Richard Rohr: Začít žít

02.01.2020
foto: cs/wikipedie
foto: cs/wikipedie

Láska si jako jediná z věcí stačí sama o sobě. Je sama svým cílem, svou odměnou, svým zadostiučiněním. Nehledá žádný cíl mimo sebe a nepotřebuje žádné plody mimo sebe. Jejím plodem je to, že se děje. Miluji prostě proto, že jsem láska. To je moje nejhlubší identita, v ní a pro ni jsem stvořen.

Pro mne milovat druhé "v Bohu" znamená milovat je pro ně samé a ne pro to, co mi dělají, nebo protože jsem psychologicky uzdravený a schopný. Naše proměněné vědomí vidí druhého člověka jako své jiné "já" - alter ego, jako někoho, kdo je spolu se mnou milován Kristem, a nikoli jako objekt oddělený od mého "já", který blahosklonně zahrnuji všelijakými křesťanskými dobry.

Jestliže jsem dosud nemiloval nebo jestliže mne láska unavuje, není to zčásti proto, že druhé nahlížím jako své úkoly nebo hrozby, namísto abych je viděl jako součást svého vlastního utrpení a samoty? A nejsou ve skutečnosti součástí utrpení a samoty Boha?

Chopím-li se pravdy o lásce, která "je tím, čím je" jako zdroje svého života, pak konečně začínám žít.


převzato z facebooku Ladislava Heryána