Panny Marie

08.12.2017

Roráty na 8. prosince

Čtení z evangelia (Lukáš 1, 26 - 38)

Milí přátelé,

bratr Max Thurian z komunity v Taize kritizuje obecně církevní návyk slavit události, předcházející Ježíšovu narození, během celého roku. Navrhuje připomínku těchto událostí až koncem adventu. Má to svou logiku a já s ním plně souhlasím. Nicméně dnešní text jsem nezvolil liturgicky jen tak svévolně. Římská církev v tento den totiž oslavuje Neposkvrněného Početí Panny Marie. (Proto také tdnes přerušujeme adventní půst a k obědu se bude podávat kachna.) Já se tu ale nechci zamýšlet nad vatikánským dogmatem, chci se jen úplně nedogmaticky zamyslet nad Mariinou reakcí na Boží povolání.

Nejen Maria, už dávno před ní byli povoláváni proroci ke své životní cestě. A nereagovali vždycky správně - ten se vymlouval na koktavost, další na mládí, jiný na nehodnost ("Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím"). Byla to pravda, a byly to vytáčky. Bůh přece ty lidi znal dávno před tím, než se je rozhodl oslovit. Neměl o nich žádné iluze. Maria aspoň zbytečně nedramatizuje: "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova." To je přímá řeč, přesně takovou Bůh očekává.

Ale zrovna takhle se Bůh obrací ke každému z nás. "Mám takový příběh", říká nám. "Chceš v něm účinkovat? Hm?" Bezva. Ale kdo by v něm chtěl účinkovat? Boží příběh od člověka něco vyžaduje a člověk to dobře ví. Takže častá reakce na povolání je asi takováto: "Hele, Bože, já v Tebe věřím, to přece víš, že jo? Dyk i do toho kostela v neděli zajdu, vobčas. Ale jsem mladej a chci si eště trochu užít, dyť víš, ne? Až budu starší, tak potom jo." Pak přijde rodina, kariéra: "No, Bože, nemůžu teď zrovna, až zestárnu, budu v důchodu, žádnej stres, v klidu." No a pak jednou přijde den, kdy se už Bůh nezeptá. V ten den člověk ukončí pozemskou existenci.

"Měl jsem příběh", řekne mu pak Bůh. "Nabízel jsem ti v něm roli. Neměl jsi zájem. Neúčinkoval jsi v něm a nebudeš účinkovat ani v jeho úspěšnějším pokračování. Teď můžeš jít." Tohle bych nerad slyšel. Myslím, že tohle by nerad slyšel každý z nás. Měli bychom - zvláště teď, v adventním čase - přijmout Boží nabídku. Možná ji ještě několikrát bude opakovat, možná ne.

Ticho

Věčný Bože, Ty, který jsi Pánem archanděla Gabriela a Otcem Mariiným. Ty kladeš jasné otázky a žádáš jasné odpovědi, před Tebou neobstojí žádný kompromis. Buď požehnaný svými nebeskými zástupy i lidskými dětmi, že nabízíš každému duchu účast na díle spásy. Ať celý vesmír slaví Tvé Jméno a sám je v něm oslaven. Amen


připravil bratr Martin