Spiritualita zdola

03.01.2020

V dějinách spirituality existují mezi jiným dva proudy: jednak spiritualita shora, jednak zdola. Spiritualita zdola je toho názoru, že Bůh k nám nemluví jen v Bibli a prostřednictvím církve, nýbrž i prostřednictvím nás samých, prostřednictvím našich myšlenek, citů, našeho těla, našich snů a dokonce i prostřednictvím našich ran a našich domnělých slabostí. Spiritualita zdola byla praktikována především v mnišství. Evagrius Ponticus formuluje tuto spiritualitu zdola klasickou větou: "Chceš poznat Boha? Poznej nejdříve sám sebe". 

Více najdete v knize Anselma Grüna: Spiritualita zdola