Svátost smíření

12.03.2019

Zpovědˇ, neboli svátost smíření, je svátostí, kterou potřebujeme všichni, protože všichni hřešíme. Kněz, který v této svátosti nesoudí ničí vinu, je prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Modlí se s hříšníkem, neboť on sám je hříšník, a v moci svěřené Ježíšem Kristem dává rozhřešení tomu, kdo opravdově a ze srdce lituje svých vin. Kněz je vázán před zákony ČR zpovědním tajemstvím. Tato svátost může být udělena bez přípravy komukoliv, kdo o ní požádá. Jedinou podmínkou je, aby příjemcem svátosti byl pokřtěný člověk. Z praktických věcí je dobré úvést, že svátost trvá nejméně dvě hodiny. Každý křesťan by k této svátosti měl přistoupit alespoň jedenkrát ročně.