Tradice společenství

25.05.2023

Nejsme uzavřenou skupinou, přijít může každý, kdo cítí potřebu společenství a uzdravení.

Nezáleží nám na tom, zda jste členy jiné denominace, jiného náboženství, či jste agnostici, či hledající.

Naše uzdravení závisí na jednotě a pevném přimknutí se k Ježíšovi a jeho následování.

Naší jedinou autoritou je milují Bůh, tak jak se projevuje v našem společenství. 

Jediným požadavkem touha po uzdravení, bezpečí a sdílení, které nikdo neposuzuje a nikdo nic neradí. Jste přijati tak, že jste prostě přišli. 

Společenství má jediný hlavní účel, a to je předávat radostnou zvěst Evangelia za pomoci modlitby a meditace. 

Společenství nepodporuje žádnou politickou organizaci či korporát, není závislá na penězích z vnějšku, majetku a prestiži, protože tyto věci by nás odváděly od našeho poslání. 

Jsme soběstační nikoliv na základě marketingu, ale podílíme se na všem pomocí darů nás samotných. 

Společná setkání organizují láskyplní služebníci, kteří dostávají přiměřenou odměnu za svůj čas k vynaložení práce na přípravě a organizaci setkání.

Jsme nízkoprahovým centrem obnovy, vlastní i skupinové, a základním prvkem je radost, práce s tělem i duší, dobročinnost a setkávání.

Nechceme být zataženi do jakýchkoliv sporů mimo společenství. Nejsme sektou, či institucionální církví, případně náboženstvím a v ničem těmto proudům neodporujeme. 

Naše společenství, chce předávat především naději a víru, že jedině Bůh může měnit naše životy k lepšímu. Nepřejeme si proto, abychom se stali předmětem mediální pozornosti, abychom nezapomínali na to kdo a kým jsme.

Chceme pomáhat trpícím pokud je to možné vlastními silami, a denně se za trpící modlit. 

Naše vztahy s veřejností jsou  založeny na přitažlivosti svobody, která zde vládne skrze Ježíše, nás samotných a evangelia (dobré zprávy). 

Následování Ježíše Krista je duchovním základem, tak abychom vždy dávali přednost bližnímu před osobnostmi a skupinovým či individuálním egem.