Třetí neděle po velikonocích

12.05.2019

V úryvku z knihy Zjevení posledního biblického proroka, jménem Jan, jsme četli o zástupu bíle oděných lidí, mužů i žen, stojících kolem Božího trůnu a před Beránkem. Jsou to ti, kdo trpěli pro Krista a mnozí z nich pro Jeho Jméno zemřeli na popravištích či v arénách. Obvykle jim říkáme "mučedníci". Jejich bílá roucha, vypraná v krvi Kristově, znamenají naprostou čistotu od hříchu, jejich naprostou svatost. Bůh je Trojnásobně Svatý a oni jsou svatí v něm. Přijetím pozemského utrpení vyjádřili nejvyšší možnou vděčnost tomu, který pro ně zemřel na golgotské skále, přibitý ke dřevěnému kříži.
V mysteriózním filmu "Ti druzí" matka, vychovávající v přísně náboženském duchu své děti, nechá předčítat o dvou mladičkých mučednících, Justovi a Pastorovi, kteří odmítli zapřít Krista a pohanští Římané je proto zabili. Dcerka se během čtení začne smát a vysvětluje, že ti chlapci byli vlastně hrozně hloupí. Mohli přece v Krista věřit a přitom ho zapřít, takže by si zachránili život. Ona sama by to tak udělala. Matka je, přirozeně, pohoršená. Ale pravdou je, že holčička uvažovala stejně jako mnoho křesťanů v časech pronásledování. Kromě vyslovených hrdinů a otevřených zrádců se našlo dost těch, kdo zfalšovali potvrzení o vykonání pohanské oběti, což zřejmě považovali za nesmírně mazané. Bylo to však spíše ubohé. Pravá láska ke Kristu se vyznačuje touhou participovat, spolupodílet se na Jeho díle pro záchranu stvoření. Polovičatost nemá ve vztahu ke Kristu co pohledávat. Ježíš nás vybízí k bezvýhradnému následování nebo zřetelnému odmítnutí. Je na nás, jak se rozhodneme, přičemž - a to zdůrazňuji - to rozhodnutí budeme muset obnovovat každý den.
Stát se "mučedníkem", neboli "svědkem" Kristovým, to není v současném světě nic těžkého - stačí si v neděli dojít do kostela, když zrovna bude přítomen fanatický terorista, jako se to stalo letos o Božím Hodu na Srí Lance. Ale mučednictvím je i smrt při službě bližním - Církev jako mučedníky také označuje například alexandrijské křesťany ze třetího století, kteří v době morové epidemie obětavě ošetřovali nemocné, až se sami morem nakazili. Mučedníkem z nejčerstvějších je Kendrick Castello, který před několika dny u Denveru zahynul, když chránil spolužáky před šílenými střelci. Pravé mučednictví - ať má jakoukoli podobu - však vždy musí stát na lásce ke Kristu.
A ještě na závěr: Možná jste si všimli, že bíle odění služebníci Beránkovi drží v rukou palmové ratolesti a ptáte se proč. Ve starověkém Římě byla palma symbolem vítězství, bohyně Victoria je s palmovou ratolestí často zobrazována a rovněž vítězní vojevůdci nosili při triumfálním průvodu tógy vyšívané tímto symbolem. Prorok Jan nám tedy vlastně sděluje, že křesťanští mučedníci zvítězili nad Zlem světa tohoto. A to je velké vítězství, jediné, které má skutečný smysl, protože ho s námi dobývá Boží Beránek, který byl zabit a žije navěky. Amen. Alleluja.

...

Martin Gruber

Mučedníci. Zjevení 7, 9 - 17