V moci dobrých sil

31.12.2018

Obklopen věrně mocí dobrých sil,

chráněn a sílen při každém kroku,

chci s vámi prožívat dní těchto díl

a s vámi vstoupit do nového roku.

Ten starý ještě potrápí, já vím,

ještě nás tlačí břímě zlého času.

Dej, Pane, našim duším lekavým

to, cos nám v lásce přichystal: svou spásu.

A podáš-li nám hořký kalich pít,

bolestí naplněný vrchovatě,

my bez zachvění, vděčně chcem jej vzít

z Tvé předobré a milované dlaně.

Když nám však ráčíš ještě tady dát

kus radosti a slunečního jasu,

chcem na prožití s díkem vzpomínat

a dát Ti vše, co ještě zbývá z času.

Dnes ponech svícím teplý, tichý jas,

jímž jsi nás do tmy ráčil obdařiti.

Dej, možno-li, ať sejdeme se zas.

Víme, že světlo Tvé i ve tmě svítí.

I když se kolem hloubí ticho zlé,

dopřej nám jasně, plně uslyšeti

svět, jenž je neviděn, a přece zde,

ty slavné chvalozpěvy všech Tvých dětí.

Zázračně skryti v moci dobrých sil,

čekáme klidně, co nám bude dáno.

Zná za noci i za dne Bůh náš cíl

a bude s námi v každé příští ráno

...

DIETRICH BONHOEFFER

Silvestr 1944