Vánoční sbírky pro domácí hospice

01.01.2017

Při vánočních sbírkách jsme vybrali celkem 4080.- Kč. Děkujeme všem dárcům. Částka bude rozdělena pro písecký domácí hospic Athelas a pro blatenský domácí hospic Růže (oba jsou součástí Husitské diakonie).

Lednové sbírky budou věnovány na dokončení rekonstrukce chodníků kolem fary a kostela. Stále nám schází 40.000.- Kč. Díky za podporu.