Večerní keltská liturgie

25.10.2017

Při pohledu do koruny stromů člověk nahlíží do Tajemství, které pramení z hloubky spojení se zemí, i z touhy po nebi, slunci, hvězdách. Církev, tak jak ji vnímáme, je snad dnes téměř uschlým fíkovníkem, kolem kterého procházejí lidé, a nevidí téměř nic. Pokud se toho stromu dotknete, pak ale zjistíte, že v jeho kořenech ještě pulzuje život, který do něj vložil ten, který strom zasadil. Duše stromu je stále živá a lidskému rozumu nepochopitelná, promlouvá k nám ve snech, našich tužbách, a zvláště cítíme-li se sklíčení a smutní. Právě tehdy nám říká: "Vstaň a jdi, mluv s lidmi o naději a společentví, které je pro zdarma a pro všechny."

Keltská spiritualita vnáší do novodobého křesťanství něco nového, nebo spíše původního a pozapomenutého. V této drobné bohoslužbě slova (podle opata Columcila) i v ukázkách ze životů keltských "přátel Božích" se pokoušíme zprostředkovat církvi dneška prostou (možná naivní) krásu keltského křesťanství, v níž se zjevuje Život sám.

Děkuji bratru Martinovi za to, že položil ke kmeni usychajícího stromu dar této maličké bohoslužby slova, kterou chceme společně slavit v malých ekumenických skupinkách, které se na mirovické huistské faře schází. Duch Kristův nás volá, abychom byli spolu, modlili se za svět, a vydávali svědectví o milosrdenství a naději, kterou jsme my sami prožili, když jsme se už poněkolikáté zvedali ze svých pádů.

Při pohledu na stránky "zelené liturgie" cítím radost.

bratr Filip

Tuto publikaci vydala Plzeňská diecéze v nákladu pouhých 100 Ks. Pokud si přejte tuto knížečku objednat, tak stačí napsat na sekretariat@ccshplzen.cz a objednat si ji. Cena je 80.- Kč včetně poštovného a balného. Při odběru nad 10 ks (či osoboním odběru) je cena 70.- Kč za 1 ks.