Velikonoční obřady 2018

24.03.2018

Na Zelený čtvrtek se chystají dvě setkání. Dopoledne od 10.hodin se uskuteční diecézní bohoslužba za účastni všech kněží a jáhnů Plzeňské diecéze, kde spolu s bratrem biskupem obnoví všichni duchovní své sliby. Při bohoslužbách také požehnáme nový olej nemocných. Bohoslužbu společně slouží bratři a sestry z Plzeňské diecéze. Od 18. hodin vás zveme na Sederovou večeři (večeři tak, jak ji dle tradice slavil i Pán Ježíš Kristus).

Na Velký pátek se od 15.h uskuteční křížová cesta (sraz je u kostela ve 14:45). Cesta je dlouhá asi 2km (půjdeme přes Horosedly zpět do Mirovic kolem katolického kostela a pak opět ke kostelu husitskému. Křížovou cestu vede bratr Ivan.

Na Bílou sobotu vychází letos i Antonínská sobota. Tentokrát se ale sejdeme až večer kolem 19.30h na faře a poté půjdeme na vigilii do kostela. Tentokráte nás čeká poslech moderní sakrální hudby velikonoční obřady na Bílou sobotu (zapálení paškálu a žehnání vody). Vigilii povede bratr Filip.

Na Hod Boží Velikonoční (Vzkříšení) se koná bohoslužba od 10.h. Bohoslužbu povede bratr Ivan. Při bohoslužbách přijme jedna z našich sester svátost biřmování. Od 18. h pak začíná folk-rockový koncert skupiny Oboroh:

Pozvánka na Velikonoční obřady, které se letos uskuteční v naší farnosti ve formátu pdf ke stažení:

Koncert skupiny Oboroh v Mirovicích - plakátek ke stažení: