Vezmi svůj kříž a následuj mně

27.05.2017

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne." (Mt 16, 24)


Každý si neseme svůj kříž. Někdy pod ním padáme, nevidíme naději, vůbec nic. Kříž, jehož autorem je Václav Vlček z Krsic, ale naznačuje cosi z tajemství kříže. Je to síla ve slabosti, naděje, pomoc, společenství. Mirovický kříž, který v sobě ukrývá kousíček ohořelého trámu z původní střechy kostela, je od této neděle v čele kostelní lodi, tak, aby každý kdo přijde mohl rozjímat o naději a vzkříšení.