Žehnání kapličky

26.09.2017

Dlouhé roky patří náš kostel ke kapličce Božích muk v poli, na cestě z Horosedel do Mirovic. Naše farnost se rozhodla poděkovat Pánu Bohu tím, že jsme přispěli na opravu této nádherné sakrální stavby, kterou naši předci postavili jako každodenní připomínku toho, že nejsou jen síly lidské, ale také síly Boží. Člověk byl od pradávna mimo jiné také poutník. A každý poutník potřebuje posvátné místo. Dříve to byly kameny, kamenné kříže, kapličky či prostá návrší. Dnes tato místa často míjíme. Proto vy všichni přijměte pozvání k ekumenické pobožnosti, při které znovu požehnáme krásně opravená Boží muka na cestě, která patří k nám a my zase k ní. 28. října 2017 ve 14. hodin se sejdeme u horosedelské kapličky v poli. Přijďte s námi poděkovat.