úvahy

Křesťanství se objevilo jako dobrá zvěst spásy pro celý svět. Neboť celý svět je v moci zlého ducha. Cestu spásy z tohoto světovládného zla zjevil Kristus svým hrdinstvím a svým učením. Lidstvo nastoupilo tuto cestu, ale prošli jí nemnozí, a tak doposud zůstává vesmírná spása jen dobrou zvěstí. ... Smysl křesťanství ani nemůže být jasný pro ty,...

Eucharistie

09.04.2020

Zelený čtvrtek. Dnes je svátek přijímání. Ježíš se svými učedníky večeří, bere do rukou chléb a kalich s vínem, a dává všem, kteří to potřebují nejvíc. Eucharistie je tu pro nás hříšníky, je to lék, posila duše i těla.
V čase, kdy je kostel zavřený, jsem se rozhodl při bohoslužbě sedět, stejně tak jako to dělám při modlitbě v lese, nebo u řeky. ...

Zamyšlení nad částí liturgických textů pro 4.neděli postní (psáno pro Český rozhlas, časový limit příspěvku 4 minuty):
Bůh tady není pro člověka jenom v časech dobrých, nebo jenom v časech zlých. Je s námi stále, i dnes o 4.neděli postní, kdy k nám v období plném nejistoty a obav zní z liturgického cyklu slova 23.žalmu "Hospodin je můj...

V Matoušově evangeliu Duch Ježíše na poušť "vyvádí", což zní velmi poklidně a téměř idylicky. Jako by tam byl veden za ruku. Podání Markovo (1, 12) - které je starší - nám však říká něco trochu jiného. Tam Duch Ježíše na poušť nevyvádí, On ho tam odmrští (ekballei), odhodí ho, podobně jako rozmrzelé dítě odhazuje hračku, která ho přestala bavit....