Husité Mirovice

Oficielní strámky husitského společenství v Mirovicích


POZOR ZMĚNA: BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ 

KAŽDOU NEDĚLI OD 9:30


Toto je chrám Páně, místo, které obnovil bratr ThDr. Filip Štojdl za podpory Plzeňské diecéze. Nechť naleznete vně i uvnitř sebe sama ten pravý chrám, který lze obnovit jen pravdou, pokorou, skromností a následováním Krista. Nechť máme stále na paměti slova sv. Apoštola Pavla:

Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.

( Gal 5,14-21)

Každý měsíc bratr Filip vidává alespoň jeden dopis pro přátele, který souvisí s videem zde. Odebírat jej můžete také a to na této stránce. Vzhledem k rozsáhlosti dopisu jej nelze posílat mailem, ale můžete si o něj napsat - respektive, napsat, aby vám pravidelně chodila upozornění na nový dopis. A to na adrese bratrfilip@gmail.com.


kontakty

farář: ThDr. Filip Štojdl, bratrfilip@gmail.com, tel.: 775 541 200NAPIŠTE NÁM

PODPOŘTE STRÁNKY BRATRA FILIPA

BRATR FILIP MÁ SVÉ STRÁNKY, KTERÉ SE VĚNUJÍ DUCHOVNÍMU DOPROVÁZENÍ

KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK SE NA TYTO STRÁNKY MŮŽETE PODÍVAT

www.bratrfilip.cz
www.bratrfilip.cz


PODPOŘIT BRATRA FILIPA MŮŽETE TAKÉ NA JEHO FOTOSTRÁNKÁCH

OPĚT STAČÍ KLIKNOUT NA OBRÁZEK

www.shema.cz
www.shema.cz


OBŘADY KE STAŽENÍ

Agenda CČSH I

Křest, biřmování, manželství, pokání, útěcha nem, svěcení kněží, Večeře Páně

Agenda CČSH II

Pohřby, rozloučení, ukládání urny, etc.


Agenda III

Zpovědní zrcadla, pověření ke službě faráře, přijetí do NO, pověření kazatele, etc.

Liturgie CČSH

Liturgie Církve československé husitské pod Dr. Karla Farského

Liturgie mal. spol.

Alternativní liturgie pro malá společenství a zvláštní příležitosti

BRATR FILIP

Kněz a emeritní biskup Filip je jedním z těch, kteří se svým úsilím zasloužili o obnovu mirovického husitského kostela, který v roce 2015 vyhořel. Je to svérázný a nespoutaný muž, který se věnuje fotografii a duchovnímu doprovázení. Můžete sledovat jeho stránky, které jsou pravidelně aktualizovány:

www.bratrfilip.cz (duchovní doprovázení)

www.shema.cz (fotografie)