mirovický husitský kostel

CENTRUM DUCHOVNÍ OBNOVY PLZEŇSKÉ DIECÉZE

Centrum pro ženy

pravidelné bohoslužby v kostele

Neděle - 10.h / farní bohoslužba
Pondělí - 16.h / bohoslužba nemocných
Čtvrtek - 18.h / bohoslužba za zesnulé

Přímluvy posílejte mailem na adresu podatelna@ccshplzen.cz

Zpověď, pastorační rozhovor, případně další je možné domluvit půl hodiny před jakoukoliv bohoslužbou.