KOLUMBÁRIUM

základní informace

Kolumbárium je otevřeno v čase bohoslužeb 

nebo dle domluvy s duchovní správou. 

Tel.: 775541200

Ceník

Pronájem schránky na 10 let

 

2000 Kč

Pronájem schránky na 5 let

 

1200 Kč

Pietní uložení urny

 

400 Kč

Pietní vyzvednutí urny 

 

400 Kč

Řád kolumbária

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali řád kolumbária.

 • Kolumbárium je posvátným a pietním místem k ukládání uren s popelem zemřelých.

 • Urnu ukládá (po zapsání do evidence) správce kolumbária.

 • Urna může být vydána jen nájemci či příbuzným.

 • Správa kolumbária zajistí nápis na desku schránky po předchozím zaplacení. (provedení do dvou měsíců) / 

 • Správa kolumbária nezodpovídá za eventuální poškození nápisu.

 • Správa kolumbária nezodpovídá za ztrátu květin či jiných předmětů zavěšených na schránce.

 • Květiny se umísťují vždy  na zem pod schránkami, stejně tak svíce a ostatní předměty. Na schránku není dovoleno nic zavěšovat. 


 • Svíčky lze zapalovat pouze na podlaze kolubária.

 • Zásadně používejte malé "čajové" svíčky v hliníku vzhledem k bezpečnosti. 

 • Kolumbárium je otevřeno v čase bohoslužeb, nebo dle domluvy s duchovním. 

 • V prostorách kolumbárií se nesmí kouřit, ukládat nic, a vodit do prostor zvírata.

 • Přítomní nesmí rušit obřady v kostele.

 • Nájemce musí řádně platit za pronájem.

 • Zaplacení poplatku za pronájem schránky je považováno za ujednání o užívání schránky.

 • Platí se vždy na pět nebo deset let.

 • Nebude-li nájemné uhrazeno ani po upomínce, urnové místo bude zrušeno a urny s ostatky budou vydány k rozptylu. 

 • Nájemce je povinen sdělit správci kolumbária změnu adresy.


  V Mirovicích 15. 6. 2023